Bättre produktion 7,5 hp

Närbild på skruv

Att ständigt utveckla sin produktion

Kursens syfte är att identifiera vilka möjligheter till förbättring som finns i den egna produktionen – och att under pågående kurs faktiskt omsätta möjligheterna i praktisk handling.

För mer information tryck här