Behöver ni komptensutveckling?

Foto på konferensgäster

Campus i Småland anpassar utbildningar efter företagens behov på kort och lång sikt.

Vi erbjuder distansmötesteknik som till exempel videokonferens, Adobe Connect och Skype.

Vi tillhandahåller ett helhetskoncept med lokal, teknisk utrustning och förtäring för konferenser eller olika typer av möten.

Välkommen att besöka oss!