Föreläsning – Lars Ohly

Ett samhälle för alla

Måndag 6 november 18.00
på Campus Hultsfred
Som en del av Friskvårdsveckan i Hultsfreds kommun.

I maj blev Lars Ohly ny ordförande för handikappförbunden i Sverige, ungefär samtidigt bytte man namn till ”Funktionsrätt Sverige”.

Frågan om funktionsrätt och allas lika värde är otroligt viktiga. Funktionsrättsbegreppet fokuserar på samhället och miljön, rätt försörjning, vård på lika villkor och tillgänglighetsfrågor, såsom rätt till personlig assistans. LSS-frågan, lagen om stöd till funktionshindrade med mera.

Kostnadsfritt
Anmälan senast 2 november till kontakten nedan

I samarbete med Parasport Småland