Forskning om Hultsfredsfestivalen

Fyra stycken forskare

Hösten 2014 delade ”Kampradsstiftelsen” ut 5,9 miljoner till Forskningsprojektet ”Efter Hultsfred: kulturella entreprenörer i spåren av festivalen”, ett projekt som sträcker sig över två år. Forskningsgruppen träffades sedan i början av året för första gången. Nu har de precis avslutat tre dagar tillsammans på Rock City.
– Sedan januari har vi kartlagt dem som vi vill intervjua och det är många människor. Vi har också påbörjat en del intervjuer och de är omfattande, vi kan prata i timmar, -Nu har vi varit samlade för att tänka ut vilka delprojekt vi ska ha, vi pratar också om tankar kring en eventuell bok. En av de första sakerna är också att ställa frågan vad entreprenörskap är och det är inte det lättaste att svara på, förklarar Mats Trondman, professor i kultursociologi, Linnéuniversitetet, som är projektledare.

Forskningsgruppen vill också lyfta fram kvinnor och tjejer kring Hultsfredsfestivalens historia och deras insats.
– Det är också spännande att få fram vad de som jobbade med Hultsfredsfestivalen är bosatta idag och inom vilket område de jobbar, säger Thomas Florén från Högskolan Dalarna som ingår i gruppen.
– Det kanske är så att Hultsfred helt enkelt har varit med och utvecklat i Sverige i en större omfattning än vi vet om, fyller Mats Trondman i. Forskningsgruppen har också gjort en upptäckt sedan projektet startade.
– Vi är ju 4 av 5 i gruppen som kommer utifrån och vi trodde festivalen var död, men så är det ju inte alls, det finns ju This is Hultsfred och en rad andra festivaler som arrangeras i Hultsfred. – Vi kommer också vara med på kommande festivaler i Hultsfred vilket inte var tanken från början. Vi kommer eventuellt också göra en särskild studie kring This is Hultsfred och kanske ta in en extra person till just detta, avslutar Mats Trondman.

På bilden: Thomas Florén Högskolan i Dalarna, Jonas Bjälesjö, Mats Trondman och Anna Lund från Linnéuniversitetet. Med i gruppen är också Frederick F Wherry från Yale