Förskollärarprogrammet, 210 hp, (HT 2019)

Inbjudan till infomöte 13 maj

Du väntar på ditt antagningsbesked. Samtidigt har du säkert många frågor och funderingar inför dina studier. Därför erbjuder vi dig att komma på någon av våra informationsträffar. Ta chansen att få svar på dina frågor. Vill du, får du gärna ta med dig en vän eller anhörig. Måndagen den 13 mai kl: 16:00 är du välkommen till Campus Hultsfred. Anmälan gör du till Campus@hultsfred.se

På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig att läsa, skriva och räkna. Utbildningen varar i tre och ett halvt år.

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets förutsättningar genom kurser inom det utbildningsvetenskapliga området. Här läser du exempelvis om lärande, utveckling och om förskolans roll i samhället. Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling samt skriftspråkliga och matematiska lärande.

Du läser också teknik och naturvetenskap, lär dig om barns utveckling och livsvillkor samt om deras behov av omsorg, lek och lärande. Under utbildningen kommer du också fördjupa din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik.

Mer information