Arbetsliv

Föreläsning

Högt söktryck till licentiattjänsterna
– nu söker vi två till

Möjligheten att forska inom ämnen som är viktiga för vår region lockade många att söka de licentiattjänster som utlystes under hösten. Nu finns ytterligare två tjänster att söka. Licentiatmiljön är ett resultat av samarbete mellan Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik. Licentiaternas arbetsplats blir på Campus Västervik men de blir antagna på forskarutbildningar vid olika lärosäten i Sverige.

  • Vi är mycket nöjda med det stora intresse som varit. 35 ansökningar kom in för de första sex licentiattjänsterna, som deadline har gått ut för. Nu hoppas vi på ett fortsatt högt söktryck till de två nya tjänsterna, säger Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik samt professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Emma Sorbrings roll är bland annat att skapa och upprätthålla den akademiska miljö som licentiaterna ska arbeta inom. Rekryteringsprocessen för de första sex tjänsterna beräknas vara färdig vid årsskiftet. Övriga två går att söka fram till och med den 30 december. Dessa tjänster är inriktade mot pedagogiskt arbete och har, liksom de övriga, kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik som forskningsområde.

Läs mer om licentiattjänsterna och hur du ansöker

Fokus på välfärdsfrågor

Totalt väntar rekrytering av åtta–tio licentiater. Den nya licentiatmiljön är ett resultat av samverkansprojektet Campus i Småland 2030, som Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik driver för att öka kunskaps- och kompetensnivå i regionen. Inriktningarna för forskningen är landsbygd, välfärdsfrågor, social inkludering och hållbarhet.

  • Tack vare samarbetet mellan våra tre campus är den här unika satsningen möjlig. Licentiaternas arbete är tänkt att bidra med viktig kunskap inom områden där vi vet att vår region har utmaningar, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030.

Start för unik forskarmiljö med regional inriktning

Campus Västervik ska bli samlingsplats för unik forskning i norra Kalmar län. Ett tiotal licentiater ska forska med fokus på landsbygd, välfärdsfrågor, social inkludering och hållbarhet. Syftet med den nya forskarmiljön är att skapa och sprida kunskap om vår region för att möta olika utmaningar som finns här.

Verksamheten är beräknad att starta i januari nästa år. Just nu ligger sex licentiattjänster ute att söka. Licentiaterna kommer att vara anställda på Campus Västervik (Västerviks kommun) men kopplade till forskarutbildningar vid nationella högskolor eller universitet. De geografiska områden som ska ingå i forskningen är kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

  • Det här blir helt nytt för Sverige. Mig veterligen jobbar inga andra kommuner på det här sättet. Vi gör en ordentlig satsning på att tillföra kunskap och kompetens om och för vår region, som vi tidigare inte har haft. Forskningen är inriktad på områden där vi vet att vi har utmaningar, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Forskarmiljön startar som en del av Campus i Småland 2030, ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Projektet har nyligen utrett hur behoven av kunskap och kompetens ser ut på arbetsmarknaden i de tre kommunerna. Exempel på forskningsområden inom licentiatmiljön blir barn och unga, hållbarhet och vård.

En licentiattjänst innebär genomförande av ett forskningsprojekt inom ramen för forskarutbildning. Utbildning på forskarnivå upp till licentiatexamen innebär två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng.

Läs mer om licentiattjänsterna

Fakta: CiS2030

Campus i Småland 2030 är ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Målet är att senast 2021 starta eller avtala om att starta:

  • 15 utbildningsprogram
  • 15 fristående kurser
  • 15 yrkeshögskoleutbildningar
  • 15 projekt inom forskning och utveckling

 

Utbildningar och forskningsprojekt drivs i samverkan mellan campus och universitet/högskolor eller anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.

Utbudet ska möta den regionala arbetsmarknadens behov. Därför genomför projektet en inventering om behov av kunskap och kompetens inom arbetsmarknadens olika branscher.

Projektet finansieras av Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Hultsfreds kommun, Tjustbygdens sparbank genom Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Region Kalmar län.

Kontakt

Jerry Engström
Projektledare Campus i Småland 2030
Campuschef Campus Västervik
Telefon: 0490 25 41 14
E-post: jerry.engstrom@vastervik.se

Ladda ned rapporten Behovsinventering – Aktuella och framtida kunskaps- och kompetensbehov i norra Kalmar län

 Campus Hultsfred hjälper gärna näringslivet att kompetensutvecklas. Vi hjälper till att ta fram både korta och längre utbildningar utifrån de behov som finns. Detta gäller utbildningar på alla nivåer, såsom gymnasie-, högskola och yrkeshögskola.

I de fall där det finns färdiga lösningar, agerar vi mäklare och förmedlar kontakter. I andra fall riggar vi skräddarsydda uppdragsutbildningar. Det gäller såväl för den enskilda medarbetaren, arbetsgrupper som för hela företaget.

Hos oss kan man även boka lokal med teknisk utrustning och förtäring, för konferenser eller möten, inkl. videokonferenser

Utbudet av våra utbildningar och kurser är ingen tillfällighet. Vårt syfte är att utbildningarna ska leda till arbete och att den lokala arbetsmarknaden får den kompetens som behövs.