Näringsliv

Föreläsning

Campus Hultsfred hjälper gärna näringslivet att kompetensutvecklas. Vi hjälper till att ta fram både korta och längre utbildningar utifrån de behov som finns. Detta gäller utbildningar på alla nivåer, såsom gymnasie-, högskola och yrkeshögskola.

I de fall där det finns färdiga lösningar, agerar vi mäklare och förmedlar kontakter. I andra fall riggar vi skräddarsydda uppdragsutbildningar. Det gäller såväl för den enskilda medarbetaren, arbetsgrupper som för hela företaget.

Hos oss kan man även boka lokal med teknisk utrustning och förtäring, för konferenser eller möten, inkl. videokonferenser

Utbudet av våra utbildningar och kurser är ingen tillfällighet. Vårt syfte är att utbildningarna ska leda till arbete och att den lokala arbetsmarknaden får den kompetens som behövs.