Vad är yrkeshögskola?

Foto på student

Yrkeshögskoleutbildningar (Yh) finns i hela landet och utbildningarna anpassas efter arbetsmarknaden. Utbildningarna varvar teori med stor del praktik ute på arbetsplatser. Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna ger kompetens till yrken inom till exempel ekonomi, vård, turism, handel, media, IT, bygg, teknik, hantverk, lantbruk och trädgård.

Utbildningarnas längd och poängsystem
Längden anges i yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 yh-poäng ett års heltidsstudier, 400 yh-poäng två års heltidsstudier osv. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en Yh-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa.

Behörighet till Yrkeshögskolan
För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Behörighetskraven kan se olika ut på olika utbildningar eftersom man utgår från vilka förkunskaper som krävs på varje enskild utbildning. Varje utbildningsanordnare (skola) sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför utbildningen direkt för att få reda på exakt vad som gäller för den utbildning du är intresserad av! Observera att behörigheten för yrkeshögskoleutbildning inte är densamma som den som gäller för högskoleutbildning.

Kort om YH-utbildning
• Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

• Minst 25 % av utbildningen är förlagd hos olika arbetsgivare, s.k. LIA (lärande i arbete). Under denna period får du möjlighet att använda dina nya kunskaper och samtidigt få bra verklighetsförankring i utbildningen.

• Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet.

• Yh-utbildningar kan anordnas av t ex kommuner, landsting, högskolor och privata företag.

• Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning.

Yh på distans
Yh-utbildningar finns både som ortsbundna utbildningar och på distans. Här i katalogen lyfter vi fram distansutbildningar. Distansupplägget ser olika ut på de olika utbildningarna. Många har träffar på utbildningsorten. Läs noga i informationen på respektive anordnares hemsida, så du vet om upplägget fungerar för dig.

Ansökan till Yh-utbildning
Inom yrkeshögskolan finns många olika utbildningsanordnare och varje anordnare sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt för information och ansökningshandlingar. Du ska skicka din ansökan direkt till den skola som du vill söka till. Sista datum för ansökan kan också variera mellan anordnarna. Läs mer om ansökan på aktuell utbildningsanordnares hemsida.

Studiefinansiering
Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det gäller även LIA-perioderna (lärande i arbete) ute på en arbetsplats.