Vill du bli förskollärare?

Foto på en massa barn

Nu har du möjligheter att ansökan om förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet.

Kurserna i programmet anknyter till den kommande yrkesutövningen. Du läser kurser exempelvis om barns utveckling, lek och lärande, förskolans organisation och värdepedagogiskt arbete. Dessutom förvärvar du kunskaper knutna till förskoleverksamhet, såsom läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik och estetiska lärprocesser.

Förutom teoretiska studier får du praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor i regionen. Under hela utbildningen har du även kontakt med förskolans verksamhet genom fältstudier. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom förskoleområdet.

Programmet läses på 75% med obligatoriska träffar i Kalmar. Varje termin har fyra till sex träffar om en till fyra dagar.

Mycket av undervisningen sker online. Därför behövs tillgång till dator/bärbar enhet med headset och webbkamera samt tillgång till bredbandsuppkoppling.

När du inte är på lärosätet kan du studera på Campus Hultsfred där finns all teknik du behöver och möjligheter till hjälp med tekniken. Vidare finns studierum för tex grupparbete och storbild/ videokonferens anläggning för gemensamma föreläsningar/ seminarier.

Program­start 2 oktober 2017

Öppen för sen anmälan

Mer information om behörighet och anmälan hittar du här