Mixerbord

Musikproduktion 1, 15 hp

Våren 2018 startar Musikproduktion 1,15 hp. Kursen innehåller följande moment: ljudlära, datorn…