Music & Event Management 180hp

Studenter vid datorer

Hösten 2017 startar Music & Event Management. Music & Event Management är en unik utbildning för dig som siktar mot en framtid inom musik- och eventbranschen.

Bästa vägen in i musik- och eventbranschen (film)

Utbildningen har en blandning av kurser i företagsekonomi, som är ditt huvudämne, och profilkurser med fokus på musikbransch och musikevent som ger dig unika kunskaper. I flera kursmoment har du möjlighet att jobba direkt mot organisationer och verksamma i branschen.

Du kommer att tillbringa den första halvan av din treåriga utbildning på Rock City i Hultsfred ( 1,5 år eller 3 terminer). Här får du ovärderlig inblick i branschen genom vårt samarbete med bl.a. Campus Hultsfred och vårt breda kontaktnät i musikbranschen generellt. På Rock City arrangeras årligen Rookiefestivalen av er studenter och Mörkaste Småland. Här finns också en kontinuerlig konsertverksamhet.

Campus Hultsfred har skrivit samverkansavtal med en av Europas allra största arrangörer, tyska FKP Scorpio. Samarbetsavtalet innebär att du som student på Campus Hultsfred/MEM erbjuds att arbeta som funktionärer samt ges möjligheter att göra skarpa ”case” på stora publika evenemang. Det gäller bla. festivaler som Bråvalla och Getaway.

Andra halvan av utbildningen läser du i Kalmar och studerar där intressanta fördjupningskurser inom ditt huvudämne företagsekonomi.

Ditt profilämne, Music & Event Management med fokus på musikbransch och musikevent, ger dig unika kunskaper och därmed en egen ekonomprofil. Här finns allt från ren branschkunskap och musikjuridik, till musikkulturstudier. Mera branschkunskap kan du få under ditt sista år i en fältarbetskurs inom musik- och eventindustrin eller genom att läsa branschinriktade kurser på något av våra utbytesprogram i Nederländerna, Tyskland, England eller USA.

Yrkesliv
Många av våra tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom musik – och eventbranschen, vilka är en del av det nätverk du skapar redan under utbildningen. Efter examen kan du arbeta som t ex arrangör, projektledare, artistbokare, Label Manager, A&R (Artist och Repertoar) och på sikt marknads – eller försäljningschef inom musikbranschen.

Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Music och Event Management
Ort: Hultsfred/Kalmar
Start: Hösten – 2017
Urval: Fem av platserna på programmet kan tillsättas efter särskilt urval. Behörig till denna grupp är du som har arbetat minst tre år på halvtid inom musik-, event- eller upplevelseindustrin (styrks genom intyg). Rangordning: högskoleprov, betyg. För att få delta i urvalet söker du programmet via studera.nu samt skickar merithandlingar till: Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Märk kuvertet: ”Särskilt urval”.
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Studietakt: Heltid
Sista anmälningsdag: 18 april 2017
Anmälningskoden är: LNU-71009
Anmälan görs på: www.antagning.se

Webbanmälan öppnas 15 mars – 2017