Campus i Småland 2030

Storsatsning på utbildning och forskning gav goda resultat 27 nya utbildningsprogram, 13 kurser, 16 forskningsprojekt och 20 seminarier och föreläsningar. När det treåriga projektet Campus i Småland 2030 nu avslutas, visar resultaten att utbudet på lokala campus i norra Kalmar län har ökat. Rejält. Den 31 december 2021 tar Campus i Småland 2030 (CiS2030) slut. Projektet startade med ambitiösa mål om att öka tillgången till högre utbildning och forskning i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik. När resultaten nu redovisas finns bland annat Grundlärarprogram, specialistsjuksköterskeutbildningar, Redovisningsekonom och IT-utbildningar med på listan över nya utbildningar på något av kommunernas lokala campus. Utbildningarna startar genom samverkan med olika lärosäten och YH-anordnare. Därtill har Campus Västervik, som har en forsknings- och utvecklingsverksamhet, startat 15 nya FoU-projekt med koppling till området Hållbar landsbygd. FoU-projekten rör bland annat äldre och ensamhet, digitala vårdtjänster och stöd till barn och unga.

– Vi är stolta över de resultat som vi har nått genom arbetet i CiS2030. För Campus Hultsfreds del har projektet bland annat inneburit en ökad samverkan och en utveckling av vår gemensamma strategi för att få till högre utbildning i vår region. Ett ökat nätverkande med utbildningsanordnare har skapat förutsättningar för att ännu bättre matcha regionala kompetensbehov. Samarbetet har gett möjligheter för fler i kommunen att bo och samtidigt utbilda sig. Som vuxen kan det vara enda alternativet för att genomföra en högre utbildning, säger Linda Ungsäter, campuschef på Campus Hultsfred.

Rapport med resultat och arbetsmodell

CiS2030 har undersökt behov av kunskap och kompetens på arbetsmarknaden och arbetat för att möta behoven genom utbildning och FoU-projekt, och genom ett stort antal seminarier och föreläsningar för olika verksamheter. Projektet har dessutom haft som mål att ta fram en arbetsmodell för hur kommuner genom regional samverkan kan öka tillgången till högre utbildningen och forskning. I en ny rapport beskriver projektet sina arbets- och samverkansprocesser, redovisar resultat och gör medskick till aktörer som vill arbeta på liknande sätt. Den 4 februari 2022 arrangeras en avslutningskonferens för projektet, med medverkande från såväl lokal och regional som nationell nivå.

Läs rapporten Ökad tillgång till högre utbildning och forskning i norra Kalmar län – en arbetsmodell för projektet Campus i Småland 2030 https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/cis2030_rapport_enkelsidor_tillganglighetsgodkand_forminskad.pdf

Läs om avslutningskonferensen och anmäl dig här https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/avslutningskonferens-for-projekten-campus-i-smaland-2030-och-ratt-kompetens/

CiS2030

CiS2030 har drivits av Campus Västervik, som också har samverkat med Campus Hultsfred och Campus Vimmerby. Projektet har finansierats av Västerviks kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Läs mer om Campus i Småland 2030 https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/om-campus-vastervik/utvecklingsprojekt/campus-i-smaland-2030/

Kontakt

Jerry Engström
Projektledare Campus i Småland 2030
Campuschef, Campus Västervik
Telefon: 0490 25 41 14
E-post: jerry.engstrom@vastervik.se

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Seminarieserie: Att arbeta med äldre och ensammas välmående på landsbygden.Arbetar du med äldre och/eller ensamma, eller fattar du beslut som berör äldre och ensamma? Under 2021 erbjuder Campus Västervik dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och perspektiv kring äldre och ensamma på landsbygden– helt gratis. Nu är anmälan öppen.
Genom en digital seminarieserie i fem delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av arbetet med äldre och ensamma på landsbygden, samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara till hjälp för din verksamhet.Forskaren Clary Krekula från Linnéuniversitetet inleder seminarieserien. Därefter kommer tre licentiander från Campus Västervik hålla i var sitt seminarium kopplat till äldre och ensamhet på landsbygden och sina respektive forskningsprojekt.Serien avslutas med ett seminarium där diskussioner förs med verksamheter om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbeten. Moderator Klara Björkum inleder seminarierna och är behjälplig vid diskussion och frågestund efter att forskaren är klar med sitt föredrag.1-4 seminarierna är digitala och direktsänds via plattformen ZOOM. Tiderna är mellan 13:00 – 15:00Första seminariet går av stapeln den 21 september. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.Klicka dig vidare till campus webbplats för mer information och anmälan:

https://bit.ly/3d8obsr

Hälsningar

Klara Björkum

Forsknings- och utvecklingskoordinator

————————————————-

 

Telefon:    0490 25 41 27

Besöksadress: Östersjövägen 8

Postadress: 593 80 Västervik

Webbplats: www.campusvastervik.se

Följ gärna Campus Västervik FoU på Facebook

Kontakta mig på StarLeaf

Kommande arrangemang

Storsatsningen på högre utbildning och forskning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby ger resultat. Halvvägs in i det treåriga projektet Campus i Småland 2030 har kommunernas lokala campus fått tillskott på sammanlagt nio utbildningsprogram, tio fristående kurser och tio forskningsprojekt. Mer blir att vänta nästa år.
Grundlärarprogrammet, Redovisningsekonom, Lönespecialist och E-hälsa är exempel på program och kurser som är nya vid höstens terminsstart.
Dessutom har tio forskningsprojekt startat inom Campus Västervik FoU. Åtta av dem genomförs av licentiander och relaterar till området Hållbar utveckling på landsbygder.
Forskningen fördjupar sig i viktiga frågor för de tre kommunerna.– Redan nu, i halvtid, kan vi erbjuda många fler möjligheter att skaffa sig kompetens på våra orter. Trots att vi har mött en del utmaningar i arbetet, inte minst på grund av coronapandemin, är vi glada över utfallet så här långt.
Inför andra halvlek finns en del kvar att göra, så vi har fullt upp, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik. Ambitiösa mål: Målen för Campus i Småland 2030 är ambitiösa.
Projektet ska fram till 2022 möjliggöra start av 15 utbildningsprogram på universitets-/högskolenivå, 15 yrkeshögskoleprogram, 15 fristående kurser och 15 forskningsprojekt. Utbudet fördelas på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik efter kapacitet och kommunernas investerade belopp.”Angelägen satsning”
– Det är viktigt med ökad utbildning och kompetens för att möta de behov som företag och samhället efterfrågar, dessutom är det betydelsefullt för den personliga utvecklingen. Det är därför vi satsar på att ge möjlighet till utbildning lokalt i våra kommuner säger Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun.
-En av de största utmaningarna vi har är att kunna rekrytera kompetens arbetskraft såväl i näringslivet som i offentlig sektor. Att kunna erbjuda utbildningar lokalt är därför en viktig och angelägen satsning. Det här är ju också en stor möjlighet att ge redan anställda en möjlighet att gå kortare utbildningar samtidigt som de arbetar, säger Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.
Projektet samarbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik med bland annat Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, TUC yrkeshögskola och Företagsekonomiska Institutet (FEI). Arbetet leds av Campus Västervik och finansieras av de tre kommunerna tillsammans med Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus Läs hela rapporten:

https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/rapport_behovsinventering_besoks_och_tjanstenaringen_byggsektorn_cis2030.pdf

 

Nya YH-utbildningar till Hultsfred, Vimmerby och Västervik

Från och med höstterminen 2020 kan den som vill bli redovisningsekonom studera på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby eller Campus Västervik. Yrkeshögskolemyndigheten har dessutom beviljat start för utbildningen Lönespecialist på Campus Västervik.

Ansökningsperioden startar den 27 januari. Utbildningarna ges i samarbete mellan projektet Campus i Småland 2030 och TUC Yrkeshögskola.

– Vi är glada över samarbetet med TUC, som gör det möjligt att erbjuda dessa utbildningar i vår region. Och vi vet att kompetensen som studenterna får är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Genom Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att starta nya eftergymnasiala utbildningar och forskningsprojekt. Målet med proj ektet är att stärka kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen i norra Kalmar län. YH-utbildningar ligger på eftergymnasial nivå och har en stark koppling arbetsmarknadens behov av kompetens.

Yrkeshögskolemyndigheten har också beviljat nystart för utbildningarna 3D-tekniker på Campus Hultsfred och CNC-tekniker på Campus Vimmerby. Sedan tidigare finns ett beslut om att Certifierad produktionstekniker ska starta till hösten på Campus Västervik.

Fakta

  • Redovisningsekonom, två år. Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik, Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • Lönespecialist, 1,5 år, Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • 3D-tekniker additiv teknik i metall, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan, Studieplats: Campus Hultsfred. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • CNC-tekniker, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan. Studieplats: Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • Certifierad produktionstekniker, ett år. Anordnare: Lernia. Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från februari via Lernias webbplats.

 

Vänliga hälsningar

Elin Björnsson

Kommunikatör

Campus i Småland 2030