Campus i Småland 2030

Seminarieserie: Barn och ungas rättigheter och perspektiv

 

Arbetar du med barn och unga, eller fattar du beslut som berör barn och unga? Under 2021 erbjuder projekten Campus i Småland och Rätt kompetens dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och lagstiftning kring barns rättigheter och perspektiv – helt gratis. Nu är anmälan öppen.

Genom en digital seminarieserie i sex delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av hur barnkonventionen påverkar arbetet med barns rättigheter samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara en hjälp för din verksamhet. Medverkande är bland andra forskaren Jonathan Josefsson och licentiander som forskar vid Campus Västervik. Första seminariet sker den 18 mars. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig: https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/seminarieserie-barn-och-ungas-rattigheter-och-perspektiv/

 

Storsatsningen på högre utbildning och forskning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby ger resultat. Halvvägs in i det treåriga projektet Campus i Småland 2030 har kommunernas lokala campus fått tillskott på sammanlagt nio utbildningsprogram, tio fristående kurser och tio forskningsprojekt. Mer blir att vänta nästa år.
Grundlärarprogrammet, Redovisningsekonom, Lönespecialist och E-hälsa är exempel på program och kurser som är nya vid höstens terminsstart.
Dessutom har tio forskningsprojekt startat inom Campus Västervik FoU. Åtta av dem genomförs av licentiander och relaterar till området Hållbar utveckling på landsbygder.
Forskningen fördjupar sig i viktiga frågor för de tre kommunerna.– Redan nu, i halvtid, kan vi erbjuda många fler möjligheter att skaffa sig kompetens på våra orter. Trots att vi har mött en del utmaningar i arbetet, inte minst på grund av coronapandemin, är vi glada över utfallet så här långt.
Inför andra halvlek finns en del kvar att göra, så vi har fullt upp, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik. Ambitiösa mål: Målen för Campus i Småland 2030 är ambitiösa.
Projektet ska fram till 2022 möjliggöra start av 15 utbildningsprogram på universitets-/högskolenivå, 15 yrkeshögskoleprogram, 15 fristående kurser och 15 forskningsprojekt. Utbudet fördelas på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik efter kapacitet och kommunernas investerade belopp.”Angelägen satsning”
– Det är viktigt med ökad utbildning och kompetens för att möta de behov som företag och samhället efterfrågar, dessutom är det betydelsefullt för den personliga utvecklingen. Det är därför vi satsar på att ge möjlighet till utbildning lokalt i våra kommuner säger Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun.
-En av de största utmaningarna vi har är att kunna rekrytera kompetens arbetskraft såväl i näringslivet som i offentlig sektor. Att kunna erbjuda utbildningar lokalt är därför en viktig och angelägen satsning. Det här är ju också en stor möjlighet att ge redan anställda en möjlighet att gå kortare utbildningar samtidigt som de arbetar, säger Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.
Projektet samarbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik med bland annat Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, TUC yrkeshögskola och Företagsekonomiska Institutet (FEI). Arbetet leds av Campus Västervik och finansieras av de tre kommunerna tillsammans med Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus Läs hela rapporten:

https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/rapport_behovsinventering_besoks_och_tjanstenaringen_byggsektorn_cis2030.pdf

 

Nya YH-utbildningar till Hultsfred, Vimmerby och Västervik

Från och med höstterminen 2020 kan den som vill bli redovisningsekonom studera på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby eller Campus Västervik. Yrkeshögskolemyndigheten har dessutom beviljat start för utbildningen Lönespecialist på Campus Västervik.

Ansökningsperioden startar den 27 januari. Utbildningarna ges i samarbete mellan projektet Campus i Småland 2030 och TUC Yrkeshögskola.

– Vi är glada över samarbetet med TUC, som gör det möjligt att erbjuda dessa utbildningar i vår region. Och vi vet att kompetensen som studenterna får är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Genom Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att starta nya eftergymnasiala utbildningar och forskningsprojekt. Målet med proj ektet är att stärka kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen i norra Kalmar län. YH-utbildningar ligger på eftergymnasial nivå och har en stark koppling arbetsmarknadens behov av kompetens.

Yrkeshögskolemyndigheten har också beviljat nystart för utbildningarna 3D-tekniker på Campus Hultsfred och CNC-tekniker på Campus Vimmerby. Sedan tidigare finns ett beslut om att Certifierad produktionstekniker ska starta till hösten på Campus Västervik.

Fakta

  • Redovisningsekonom, två år. Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik, Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • Lönespecialist, 1,5 år, Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • 3D-tekniker additiv teknik i metall, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan, Studieplats: Campus Hultsfred. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • CNC-tekniker, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan. Studieplats: Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • Certifierad produktionstekniker, ett år. Anordnare: Lernia. Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från februari via Lernias webbplats.

 

Vänliga hälsningar

Elin Björnsson

Kommunikatör

Campus i Småland 2030