Campus i Småland 2030

Ett småländskt ledarskap – kostnadsfri föreläsning om hur man skapar förändring

Finns det något som vi kan kalla för ett småländskt ledarskap? Jordnära chefer som känner sin personal – eller chefer som inte leder alls? Campus Vimmerby och Centrum för ledarskap i Småland bjuder in till digitalt frukostmöte 16 november, 8.00-9.00.

Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi och ledarskapsforskare berättar om erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsarbete med hundratals chefer i privat och offentlig sektor.

Hos Centrum för ledarskap i Småland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Linnéuniversitetet jobbar forskare och konsulter nära verksamma chefer, ledare och entreprenörer för att identifiera vad, konkret, det är som får saker och ting att hända i en organisation. Hur åstadkommer man förändring och förnyelse? Och finns något att lära av ett ”småländskt ledarskap”?

Du inbjuds att delta med egna erfarenheter i ett samtal om ledarens praktiska verklighet. Hur gör vi för att utveckla vår organisation? Hur arbetar vi med att förnya våra produkter, tjänster och processer? Är “det småländska” något vi kan använda oss av eller är det ett hinder? Anmälan: sker till max.losche@lnu.se
Deltagande är kostnadsfritt. Zoomlänk skickas ut i god tid till alla som anmält sig. Webbinariet är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

_______________________________________________________________________________________

Seminarieserie: Att arbeta med äldre och ensammas välmående på landsbygden.Arbetar du med äldre och/eller ensamma, eller fattar du beslut som berör äldre och ensamma? Under 2021 erbjuder Campus Västervik dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och perspektiv kring äldre och ensamma på landsbygden– helt gratis. Nu är anmälan öppen.
Genom en digital seminarieserie i fem delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av arbetet med äldre och ensamma på landsbygden, samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara till hjälp för din verksamhet.Forskaren Clary Krekula från Linnéuniversitetet inleder seminarieserien. Därefter kommer tre licentiander från Campus Västervik hålla i var sitt seminarium kopplat till äldre och ensamhet på landsbygden och sina respektive forskningsprojekt.Serien avslutas med ett seminarium där diskussioner förs med verksamheter om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbeten. Moderator Klara Björkum inleder seminarierna och är behjälplig vid diskussion och frågestund efter att forskaren är klar med sitt föredrag.

1-4 seminarierna är digitala och direktsänds via plattformen ZOOM. Tiderna är mellan 13:00 – 15:00

Första seminariet går av stapeln den 21 september. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.

Klicka dig vidare till campus webbplats för mer information och anmälan:

https://bit.ly/3d8obsr

Hälsningar

Klara Björkum

Forsknings- och utvecklingskoordinator

————————————————-

 

Telefon:    0490 25 41 27

Besöksadress: Östersjövägen 8

Postadress: 593 80 Västervik

Webbplats: www.campusvastervik.se

Följ gärna Campus Västervik FoU på Facebook

Kontakta mig på StarLeaf

Kommande arrangemang

Storsatsningen på högre utbildning och forskning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby ger resultat. Halvvägs in i det treåriga projektet Campus i Småland 2030 har kommunernas lokala campus fått tillskott på sammanlagt nio utbildningsprogram, tio fristående kurser och tio forskningsprojekt. Mer blir att vänta nästa år.
Grundlärarprogrammet, Redovisningsekonom, Lönespecialist och E-hälsa är exempel på program och kurser som är nya vid höstens terminsstart.
Dessutom har tio forskningsprojekt startat inom Campus Västervik FoU. Åtta av dem genomförs av licentiander och relaterar till området Hållbar utveckling på landsbygder.
Forskningen fördjupar sig i viktiga frågor för de tre kommunerna.– Redan nu, i halvtid, kan vi erbjuda många fler möjligheter att skaffa sig kompetens på våra orter. Trots att vi har mött en del utmaningar i arbetet, inte minst på grund av coronapandemin, är vi glada över utfallet så här långt.
Inför andra halvlek finns en del kvar att göra, så vi har fullt upp, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik. Ambitiösa mål: Målen för Campus i Småland 2030 är ambitiösa.
Projektet ska fram till 2022 möjliggöra start av 15 utbildningsprogram på universitets-/högskolenivå, 15 yrkeshögskoleprogram, 15 fristående kurser och 15 forskningsprojekt. Utbudet fördelas på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik efter kapacitet och kommunernas investerade belopp.”Angelägen satsning”
– Det är viktigt med ökad utbildning och kompetens för att möta de behov som företag och samhället efterfrågar, dessutom är det betydelsefullt för den personliga utvecklingen. Det är därför vi satsar på att ge möjlighet till utbildning lokalt i våra kommuner säger Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun.
-En av de största utmaningarna vi har är att kunna rekrytera kompetens arbetskraft såväl i näringslivet som i offentlig sektor. Att kunna erbjuda utbildningar lokalt är därför en viktig och angelägen satsning. Det här är ju också en stor möjlighet att ge redan anställda en möjlighet att gå kortare utbildningar samtidigt som de arbetar, säger Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.
Projektet samarbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik med bland annat Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, TUC yrkeshögskola och Företagsekonomiska Institutet (FEI). Arbetet leds av Campus Västervik och finansieras av de tre kommunerna tillsammans med Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus Läs hela rapporten:

https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/rapport_behovsinventering_besoks_och_tjanstenaringen_byggsektorn_cis2030.pdf

 

Nya YH-utbildningar till Hultsfred, Vimmerby och Västervik

Från och med höstterminen 2020 kan den som vill bli redovisningsekonom studera på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby eller Campus Västervik. Yrkeshögskolemyndigheten har dessutom beviljat start för utbildningen Lönespecialist på Campus Västervik.

Ansökningsperioden startar den 27 januari. Utbildningarna ges i samarbete mellan projektet Campus i Småland 2030 och TUC Yrkeshögskola.

– Vi är glada över samarbetet med TUC, som gör det möjligt att erbjuda dessa utbildningar i vår region. Och vi vet att kompetensen som studenterna får är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Genom Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att starta nya eftergymnasiala utbildningar och forskningsprojekt. Målet med proj ektet är att stärka kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen i norra Kalmar län. YH-utbildningar ligger på eftergymnasial nivå och har en stark koppling arbetsmarknadens behov av kompetens.

Yrkeshögskolemyndigheten har också beviljat nystart för utbildningarna 3D-tekniker på Campus Hultsfred och CNC-tekniker på Campus Vimmerby. Sedan tidigare finns ett beslut om att Certifierad produktionstekniker ska starta till hösten på Campus Västervik.

Fakta

  • Redovisningsekonom, två år. Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik, Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • Lönespecialist, 1,5 år, Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • 3D-tekniker additiv teknik i metall, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan, Studieplats: Campus Hultsfred. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • CNC-tekniker, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan. Studieplats: Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • Certifierad produktionstekniker, ett år. Anordnare: Lernia. Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från februari via Lernias webbplats.

 

Vänliga hälsningar

Elin Björnsson

Kommunikatör

Campus i Småland 2030