Förskollärarprogrammet, 210 hp, (HT 2020)

Förskollärarprogrammet 210 hp

På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig att läsa, skriva och räkna. Utbildningen varar i tre och ett halvt år.

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets förutsättningar genom kurser inom det utbildningsvetenskapliga området. Här läser du exempelvis om lärande, utveckling och om förskolans roll i samhället. Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling samt skriftspråkliga och matematiska lärande.

Förskollärarprogrammet kan du läsa här på Campus Hultsfred. Utbildningen går från Linköpings universitet (LIU) men med säte i Norrköping. De flesta föreläsningar sker via videokonferens, men ibland är läraren på plats och några gånger per termin får du som student resa till Norrköping för att göra vissa utbildnings moment där.

På  Campus Hultsfred kan du också boka rum för studier utöver föreläsningarna som när du har grupparbete med dina studiekamrater eller enskilt arbete. Som student på Campus Hultsfred har du vissa förmåner.  Få tillgång till Makerspace, möjligheter att få låna en dator och möjligheter att låna kurslitteratur.

Delta på fortbildningsdagar tillsammans med förskolans pedagoger. Få en förskollärare som din mentor under studietiden. Träffa vår IT-pedagog och IT-inspiratörer och fördjupa dig i IT i förskolan. Studier + jobb: möjligheter till sommarjobb i förskola eller fritidshem. Vi skräddarsyr arbetstiderna efter dina möjligheter under din studietid. Ta del av våra förmåner som anställd i Hultsfreds kommun som friskvårdskort, försäkringar och arbetskläder och allvädersställ.

Sista ansökningsdagen är 15 april. Webbansökan öppnar 16 mars.

För mer information om innehåll, anmälan, etc klicka på nedan.

 

 

 

Mer information