Hultsfred Lärcenter

DSC_0460Grund - och gymnasienivå

Från och med 2018 ligger all vuxenutbildning i Hultsfreds kommun på Rock City och under samma organisation.

Yrkesvux
För dig som saknar gymnasieutbildning eller vill ändra yrkesbana.

Grundläggande vuxenutbildning
För dig som fyllt 20 år och som behöver utbildning motsvarande svensk grundskola.

Gymnasial vuxenutbildning
För dig som fyllt 20 år och som vill bli behörig för högre studier eller vill kompetensutveckla dig.

Svenska för invandrare, SFI
För dig som fyllt 16 år, saknar grundläggande kunskaper i svenska och är folkbokförd i Hultsfreds kommun.

Lärvux
För dig som fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Länk till webbansökan:

https://open24.ist-asp.com/hultsfred/vux/Vux/Start

Skicka gärna ett mail till vuxenutbildningen om du har frågor: vuxenutbildningen@hultsfred.se

”Hos oss får alla chansen utifrån sina förutsättningar, behov, drömmar och mål”