Kognition, affektion och relation- Grundutbildning

Kognition, affektion och relation – Grundutbildning i ett anpassat Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt

Vill du veta mer om samverkan mellan kognition, affektion och relation? Utbildningen belyser teoretiska utgångspunkter såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD), tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt.

Kognitiva och affektiva förmågor påverkar våra förutsättningar för lärande och att skapa och upprätthålla relationer. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende som leder till problemskapande situationer med omgivningen. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel, riskerar personer med relationsutmanande beteende att exkluderas.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat grundläggande teoretisk kunskap om kognitiva och affektiva funktionsskillnader. Deltagarna får även verktyg för att kartlägga kognitiva och affektiva svårigheter, samt praktiska verktyg för att kartlägga problemskapande beteende och verktyg för att göra handlingsplaner för att bemöta personer i hög affekt och efter affektpåslag.

Kursinnehåll

  • Kognitiva och affektiva funktioner och kopplingar till diagnoser. Relationer mellan kognition, effektivt och relation. Hjälpmedel och bemötande som underlättar lärande och kognition
  • Tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner Tekniker för att bemöta personer i hög affekt och stress
  • Självreflektion kring den professionella yrkesrollen

Kursdeltagare får användarnamn och lösenord för att kunna hämta artiklar och rapporter, arbets- och diskussionsmaterial, samt åhörarkopior via nätet.

Efter avslutad utbildning utfärdas intyg för deltagande.

Datum:

Tillfälle1: 20/5 9.00-13.00

Tillfälle 2: 28.5 9.00-13.00

Tillfälle 3: 2.6 9.00 – 13.00

Studietakt: 3 halvdagar
Form: livesända webbföreläsningar via Zoom
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Anmälan

Denna kurs är på grundnivå och inga förkunskaper krävs. Anmälan görs via formuläret.

Länk här:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=79043f595ffalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson vid frågor

rebecca.adolfsson@vastervik.se