Kurser inom produktionsutveckling

Nytt samarbete med Tekniska högskolan Jönköping University

PREMIUM-kurser inom ramen för Rätt Kompetens från Jönköpings University

Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling.

Kurserna kombinerar studier på Campus med 1-3 träffar i Jönköping för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Nedan har du 3 kurser som du kan ansöka om: Underhåll för produktionsprestanda,  Agil produktionsutveckling och Automation – möjligheter och utmaningar. Kurserna är kostnadsfri med kostnad för litteratur tillkommer.

Underhåll för produktionsprestanda, 5 hp

Start och slut: 31 augusti 2020
Studietakt: Kvartsfart
Form: Undervisningen sker via inspelade föreläsningar och varvas med livestreamade seminarier. Vi erbjuder att visa seminarierna på plats på Campus Hultsfred där du samtidigt kan få erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Det är 3 obligatoriska träffar i Jönköping.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet
Utbildningsarnordnare: Jönköping University (JU)
Språk: Undervisningen sker på engelska

Att ansöka genom validering

För att ansöka till våra kurser via validering får du skicka in ett intyg (cv) om eventuellt genomförd gymnasie- och högskoleutbildning samt din arbetslivserfarenhet, som behöver styrkas av din närmaste chef.

Vi finns som stöd i alla delar av ansökningsprocessen och hjälper gärna till vid ansökan genom validering.

Så här ansöker du

Klicka här för att göra din ansökan.

Om du har frågor om kurserna kontakta:

Agil produktionsutveckling, 5 hp

Start och slut: 31 augusti 2020
Studietakt: Kvartsfart
Form: Undervisningen sker via inspelade föreläsningar och varvas med livestreamade seminarier. Vi erbjuder att visa seminarierna på plats på Campus Hultsfred där du samtidigt kan få erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Det är 3 obligatoriska träffar i Jönköping.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet
Språk: Undervisningen sker på engelska

Att ansöka genom validering

För att ansöka till våra kurser via validering får du skicka in ett intyg (cv) om eventuellt genomförd gymnasie- och högskoleutbildning samt din arbetslivserfarenhet, som behöver styrkas av din närmaste chef.

Vi finns som stöd i alla delar av ansökningsprocessen och hjälper gärna till vid ansökan genom validering.

Så här ansöker du

Klicka här för att göra din ansökan.

Om du har frågor om kurserna kontakta: