Kurs, VSM – Värdeflödesanalys

stopwatch-3699322_1920

Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster relaterat till sin produktion och informationshantering?

I denna kurs utbildas man inom metodiken värdeflödesanalys som i sin tur ligger till grund för att genomföra Kaizen-aktiviteter.

För mer information tryck här