Arbetsliv

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus Läs hela rapporten: https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/rapport_behovsinventering_besoks_och_tjanstenaringen

 

Campus i Småland 2030 är ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Målet är att senast 2021 starta eller avtala om att starta:

  • 15 utbildningsprogram
  • 15 fristående kurser
  • 15 yrkeshögskoleutbildningar
  • 15 projekt inom forskning och utveckling

Utbildningar och forskningsprojekt drivs i samverkan mellan campus och universitet/högskolor eller anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.

Utbudet ska möta den regionala arbetsmarknadens behov. Därför genomför projektet en inventering om behov av kunskap och kompetens inom arbetsmarknadens olika branscher.

Projektet finansieras av Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Hultsfreds kommun, Tjustbygdens sparbank genom Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Region Kalmar län.

Det här blir helt nytt för Sverige. Mig veterligen jobbar inga andra kommuner på det här sättet. Vi gör en ordentlig satsning på att tillföra kunskap och kompetens om och för vår region, som vi tidigare inte har haft. Forskningen är inriktad på områden där vi vet att vi har utmaningar, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Forskarmiljön startar som en del av Campus i Småland 2030, ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Projektet har nyligen utrett hur behoven av kunskap och kompetens ser ut på arbetsmarknaden i de tre kommunerna. Exempel på forskningsområden inom licentiatmiljön blir barn och unga, hållbarhet och vård.

Kontakt

Jerry Engström
Projektledare Campus i Småland 2030
Campuschef Campus Västervik
Telefon: 0490 25 41 14
E-post: jerry.engstrom@vastervik.se

Ladda ned rapporten Behovsinventering – Aktuella och framtida kunskaps- och kompetensbehov i norra Kalmar län