Juridisk översiktskurs, 15 hp (Jöken)

Mekanikonstruktör

Vill du veta mer om bl.a. testamente, arvsskifte/arvstvist av ekonomisk karaktär, hur man tolkar olika avtal, dina rättigheter på din arbetsplats eller vad som gäller när du köpt något som du är missnöjd med? Speciellt belyses i kursen, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, marknadsrätt, associationsrätt och arbetsrätt.

Telebild på Campus Hultsfred från Högskolan i Halmstad

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursstart: HT 2018
Studietakt: Halvfart
Undervisningstid: Kvällstid
Anmälan görs här
Mer information om kursen: här