Campus i Småland

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus Läs hela rapporten: https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/rapport_behovsinventering_besoks_och

Nya YH-utbildningar till Hultsfred, Vimmerby och Västervik

Från och med höstterminen 2020 kan den som vill bli redovisningsekonom studera på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby eller Campus Västervik. Yrkeshögskolemyndigheten har dessutom beviljat start för utbildningen Lönespecialist på Campus Västervik.

Ansökningsperioden startar den 27 januari. Utbildningarna ges i samarbete mellan projektet Campus i Småland 2030 och TUC Yrkeshögskola.

 

– Vi är glada över samarbetet med TUC, som gör det möjligt att erbjuda dessa utbildningar i vår region. Och vi vet att kompetensen som studenterna får är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

 

Genom Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att starta nya eftergymnasiala utbildningar och forskningsprojekt. Målet med projektet är att stärka kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen i norra Kalmar län. YH-utbildningar ligger på eftergymnasial nivå och har en stark koppling arbetsmarknadens behov av kompetens.

Yrkeshögskolemyndigheten har också beviljat nystart för utbildningarna 3D-tekniker på Campus Hultsfred och CNC-tekniker på Campus Vimmerby. Sedan tidigare finns ett beslut om att Certifierad produktionstekniker ska starta till hösten på Campus Västervik.

Fakta

  • Redovisningsekonom, två år. Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik, Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • Lönespecialist, 1,5 år, Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
  • 3D-tekniker additiv teknik i metall, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan, Studieplats: Campus Hultsfred. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • CNC-tekniker, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan. Studieplats: Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
  • Certifierad produktionstekniker, ett år. Anordnare: Lernia. Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från februari via Lernias webbplats.

 

Vänliga hälsningar

 

Elin Björnsson

Kommunikatör

Campus i Småland 2030

————————————————-

 

Telefon: 0490-25 41 92

Besöksadress: Östersjövägen 8

Postadress: 593 80 Västervik

Webbplats: www.campusvastervik.se

 

Grundlärarprogrammet till Campus Västervik

 Från och med höstterminen 2020 finns ett nytt lärarprogram på Campus Västervik. Genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och samverkansprojektet Campus i Småland 2030 kan Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem starta.

 Från och med den 16 mars 2020 kan de som vill läsa programmet skicka in sin ansökan. Linköpings universitet förlägger 20 studentplatser på Campus Västervik.

  • Vi är mycket glada över det här samarbetet. För oss är det viktigt att högre utbildning kan vara tillgänglig i orter som behöver mer kompetens, i det här fallet till skola och fritidshem, säger Helene Elvstrand, programansvarig vid Linköpings universitet.

Inriktningen för programmet är arbete i fritidshem. Studenterna fördjupar sig bland annat i barns kommunikation, fritid och kultur och kommer att undervisa i musik, bild eller idrott i skolan.

Resultat av samverkansprojekt

Att programmet startar i Västervik beror på det regionala samverkansprojekt som kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik ingår i för att öka kompetensen i norra Kalmar län. Före 2021 ska kommunernas lokala campus starta eller avtala om att starta både utbildningar och forskningsprojekt som ska möta arbetsmarknadens behov.

  • Det här arbetet är avgörande för utvecklingen i våra kommuner. Här finns ett stort behov av bland annat lärare, så de som läser Grundlärarprogrammet på Campus Västervik kan gå direkt ut i arbete när de är klara, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

 

Projektet har redan ett pågående samarbete med Linköpings universitet. Den här höstterminen startade Förskollärarprogrammet på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik.

 

  • Vi har goda erfarenheter har samarbetet så här långt, säger Helene Elvstrand.

Fakta: Studier på lokalt campus

Att studera på ett lokalt campus innebär att studenterna inte behöver flytta till universitetsstaden. De tillhör en studentgrupp och går på föreläsningar i lokaler på campus men föreläsaren är vanligtvis inte på plats. I stället finns den som håller i lektionen med på videolänk i realtid.

 

Mer information om Grundlärarprogrammet

Mer information om Campus i Småland 2030

Kontakt

Jerry Engström
Projektledare Campus i Småland 2030
Campuschef Campus Västervik
Telefon: 0490 25 41 14
E-post: jerry.engstrom@vastervik.se

 

 

 

Planerade Yrkeshögskoleutbildningar (YH) och universitets/högskoleprogram

3D tekniker

Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi

Redovisningsekonom

Logister inom transport, lager och produktion

Besked ges i slutet av januari-2020 om ovanstående planerade utbildningar har beviljats medel för att starta hösten 2020. Besked ges på Campus hemsida vilka utbildningar som kommer att starta hösten 2020.  Mer information kommer.