Vad är yrkeshögskola?

Foto på student

Tänk om ett par år har du ett yrke som arbetsmarknaden skriker efter!

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala yrkesutbildningar som är utformade och framtagna utifrån arbetslivets behov. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Teori och praktik varvas i utbildningarna och ca 1/3 av studietiden är förlagd till arbetsplatser. 9 av 10 studerande som har läst en yrkeshögskoleutbildning och tagit examen får jobb!

Här hittar du nuvarande utbildningar

Film om Yrkeshögskola

Mer om Yrkeshögskoleutbildningar