Grundkurs inom värdeflödesanalys

Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster relaterat till sin produktion och informationshantering? I denna kurs utbildas man inom metodiken värdeflödesanalys som i sin tur ligger till grund för att genomföra Kaizen-aktiviteter.

VSM är ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet, samt identifierar de icke-värdeökande aktiviteterna och förluster som finns i organisationen. VSM-analys
är en metod för att analysera det aktuella läget och utforma ett framtida tillstånd för den serie av händelser som en produkt eller tjänst genomgår från början fram till kunden med avsikten att minska förluster jämfört med den aktuella situationen inom ett företag. Kursens mål är att ge deltagarna de praktiska färdigheterna att använda värdeflödesanalys i en tillverkningsorganisation.

Kursinnehåll
• Kundvärde och nyckelelement och metoder för värdeflödesanalys
• Uppbyggnanden av en värdeflödes Karta
• Definition och analys av nuvarande tillstånd genom en värdekarta som beskriver material och informationsflöden
• De tre stegen för att utveckla en idealisk framtida lägeskarta
• Hur man skapar en Kaizen-förbättringsplan

Starter: våren -21 vecka 5-10, hösten -21 och våren -22
Studietakt: 4 heldagar, en dag i veckan
Form: Kursen använder en blandning av teori, klassrumsövningar och fallstudier.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Har du frågor om antagning och anmälan?

Kontakta Rebecca Adolfsson på Campus Västervik:
rebecca.adolfsson@vastervik.se

Har du frågor om kursen?

Kontakta Tomas Beno, tomas.beno@hv.se

Anmälan

Du anmäler dig till studieort Västervik, men kan sedan välja vilket campus du vill studera från (Vimmerby, Västervik eller Hultsfred) genom att mejla till rebecca.adolfsson@vastervik.se

Anmälan görs via antagning.se härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

CV-mall att bifoga vid anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på hur man fyller i CV-mallenWord 

Hur du söker en kurs via antagning.se med validering som behörighetPDF

Kontakta oss:
Campus Hultsfred
campus@hultsfred.se
0495-24 00 24
Transportgatan 4/Rock City
577 37 Hultsfred

Nytt samarbete med Tekniska högskolan Jönköping University

PREMIUM-kurser inom ramen för Rätt Kompetens från Jönköpings University

Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling.

Kurserna kombinerar studier på Campus med 1-3 träffar i Jönköping för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Nedan har du 3 kurser som du kan ansöka om: Underhåll för produktionsprestanda,  Agil produktionsutveckling och Automation – möjligheter och utmaningar. Kurserna är kostnadsfri med kostnad för litteratur tillkommer.

Underhåll för produktionsprestanda, 5 hp

Start och slut: 31 augusti 2020
Studietakt: Kvartsfart
Form: Undervisningen sker via inspelade föreläsningar och varvas med livestreamade seminarier. Vi erbjuder att visa seminarierna på plats på Campus Hultsfred där du samtidigt kan få erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Det är 3 obligatoriska träffar i Jönköping.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet
Utbildningsarnordnare: Jönköping University (JU)
Språk: Undervisningen sker på engelska

Att ansöka genom validering

För att ansöka till våra kurser via validering får du skicka in ett intyg (cv) om eventuellt genomförd gymnasie- och högskoleutbildning samt din arbetslivserfarenhet, som behöver styrkas av din närmaste chef.

Vi finns som stöd i alla delar av ansökningsprocessen och hjälper gärna till vid ansökan genom validering.

Så här ansöker du

Klicka här för att göra din ansökan.

Om du har frågor om kurserna kontakta:

Agil produktionsutveckling, 5 hp

Start och slut: 31 augusti 2020
Studietakt: Kvartsfart
Form: Undervisningen sker via inspelade föreläsningar och varvas med livestreamade seminarier. Vi erbjuder att visa seminarierna på plats på Campus Hultsfred där du samtidigt kan få erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Det är 3 obligatoriska träffar i Jönköping.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet
Språk: Undervisningen sker på engelska

Att ansöka genom validering

För att ansöka till våra kurser via validering får du skicka in ett intyg (cv) om eventuellt genomförd gymnasie- och högskoleutbildning samt din arbetslivserfarenhet, som behöver styrkas av din närmaste chef.

Vi finns som stöd i alla delar av ansökningsprocessen och hjälper gärna till vid ansökan genom validering.

Så här ansöker du

Klicka här för att göra din ansökan.

Om du har frågor om kurserna kontakta: