Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

DSC_0460

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning

Nedan hittar du kontaktuppgifter till VFU-handledare på följande lärosäten: Linköpings  Universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle, Karlstad Universitet, Mitt Universitetet, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Kristianstad

Hultsfreds kommuns VFU-samordnare:
Rosie Folkesson
rosie.folkesson@hultsfred.se
0495-24 00 22, 070-343 74 65
Besöksadress: Campus Hultsfred, Transportgatan 4

Hitta utbildningar på Antagning.se – Antagning.se .

Att tänka på som student:

Innan du kan börja din VFU ska du ha ett utdrag från belastningsregistret som ska lämnas till rektorn på den skola du ska göra din VFU. Observera att giltighetstiden för registerutdraget är ett år och därför behöver lärarstudenten begära ett nytt registerutdrag inför varje nytt utbildningsår.

Universitet och högskolor i VFU-samarbete

——————————————————————————————

Linköpings universitet

Till VFU-handledare

På länken här nedan kommer du till introduktionskursen för handledare som tar ca 1,5 h. Denna kurs bör alla som är handledare gå igenom.

VFU-guide för handledare på lärarprogrammen – Linköpings universitet (liu.se)
Vårt mål är att samtliga handledare på sikt ska ha genomgått kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp, som söks via www.antagning.se. Kursen startar varje vår (studieort Linköping) och höst (studieort Norrköping) och går över två terminer. Det är totalt fem kurstillfällen, två fysiska träffar och tre online-tillfällen.

Till studenter

VFU-guide för studenter på lärarprogrammen – Linköpings universitet (liu.se)

VFU-Koordinatorer på Linköpings universitet är:

VFU på förskolan – Helene Svensson,  helene.svensson@liu.se,  011-36 30 36

VFU på fritidshem – James Edouart, james.edouart@liu.se,  013-28 67 13

VFU på 7-9 och gymnasiet – Madelene Liljegren, madelene.liljegren@liu.se,  013-28 19 26

VFU på F-3 och 4-6 – Carin Ek Eskilsson, carin.ek-eskilsson@liu.se,  013-28 40 24

VFU i KPU, ULV, VAL och YRK – Inger Haglund, inger.haglund@liu.se,  013-28 20 18

Programansvarig utbildningsledare för VFU är Catarina Jeppsson, catarina.jeppsson@liu.se, 013-28 20 34

——————————————————————————————

Linneuniversitetet

HandbokHandboken riktar sig till VFU-handledare, skolledare, VFU-samordnare samt

lärarstudenter och lärarutbildare på universitetet. Syftet är att beskriva uppdrag,

ansvar och rutiner för VFU inom lärarutbildningen. VFU-kurser följer de regler

som gäller för all utbildning vid Linnéuniversitetet och beskrivs i Lokala regler för

kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå. Utöver regler finns en rad

överenskommelser som ska garantera samarbetet mellan olika skolformer och

Linnéuniversitetet när det gäller VFU.

VFU-koordinatorer för Linnéuniversitetet är
VFU på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet Växjö, Yrkeslärarprogrammet – Malin Erdtman, malin.erdtman@lnu.se, 0470-76 75 50

VFU på Förskollärarprogrammet heltid och deltid, Kalmar och Växjö, Grundlärarprogrammet Kalmar – Frida Svensson, frida.svensson@lnu.se, 0480-44 61 14

VFU på Ämneslärarprogrammet Växjö, Kompletterande Pedagogisk Utbildning – Annette Hinz, annette.hinz@lnu.se, 0470-70 80 05

Övergripande VFU-frågor, Ämneslärarprogrammet Kalmar, Utlands-VFU – Therese Emrin Feltenstedt, Utbildningssamordnare för VFU, therese.emrinfeltenstedt@lnu.se,
0480-44 73 23

——————————————————————————————

Högskolan i Gävle

VFU-guide

VFU-koordinatorer på högskolan i Gävle:
Tobias Funestig (placeringar utanför regionen) tobias.funestig@hig.se, 026-64 86 14

Lisa Mortimer (placeringar utanför regionen) lisa.mortimer@hig.se, 026-64 50 49

Utbildningsledare VFU, Britt-Marie Sandin Andersson, britt-marie.s.andersson@hig.se,
026-64 88 09

——————————————————————————————

Karlstads universitet

VFU-guide

Kontakter för vfu:
Förskollärarprogrammet – vfuforskola@kau.se

Grundlärarprogrammet – vfugrund@kau.se

Ämneslärarprogrammet – vfuamnes@kau.se

KPU/KPU för forskarutbildade – vfukpu@kau.se

Yrkeslärarprogrammet – vfuyrk@kau.se

Carin Sjöö, tfn 054 – 700 1413

Helena Åhlin, tfn 054 – 700 1856

Ingrid Kjellman, tfn 054 – 700 2022

VFU-handläggare Musiklärare: Ylva Nilsson, 073-280 7318 ylva.nilsson@kau.se

——————————————————————————————

Mittuniversitetet

VFU-guide i film

Kontakter för vfu: vfuadmin@miun.se

Vfu-koordinator, övergripande ansvar: Marianne Flyckt Hahlin marianne.hahlin@miun.se,
010-142 80 88

Vfu-koordinator, arbetar mot förskollärarprogrammet: Anna Nelding, Anna.Nelding@miun.se, 010-142 79 83

Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet: Ingela Gustafsson Norberg, ingela.norberg@miun.se, 010-142 81 73

——————————————————————————————

Högskolan Dalarna

VFU-guide

Kontakter för vfu:
Förskollärarprogrammet, grundskollärarprogrammet – Sofia Walter
swl@du.se,  023-77 89 58

Ämneslärarprogrammet – Karin Nordmark,
knr@du.se, 023-77 89 34

——————————————————————————————

Högskolan Kristianstad

VFU-administrationen (frågor om placeringar):

Lena Jeppsson Dimitrijevic, vfu@hkr.se, 044-2503613

Helena Svärd, vfu@hkr.se, 044-2503203