Senaste nytt

Utbildningsboom på lokala campus

Storsatsningen på högre utbildning och forskning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby ger resultat. Halvvägs in i det treåriga projektet Campus i Småland 2030 har kommunernas lokala campus fått tillskott på sammanlagt nio utbildningsprogram, tio fristående kurser och tio forskningsprojekt. Mer blir att vänta nästa år.

Grundlärarprogrammet, Redovisningsekonom, Lönespecialist och E-hälsa är exempel på program och kurser som är nya vid höstens terminsstart. Dessutom har tio forskningsprojekt startat inom Campus Västervik FoU. Åtta av dem genomförs av licentiander och relaterar till området Hållbar utveckling på landsbygder. Forskningen fördjupar sig i viktiga frågor för de tre kommunerna.

– Redan nu, i halvtid, kan vi erbjuda många fler möjligheter att skaffa sig kompetens på våra orter. Trots att vi har mött en del utmaningar i arbetet, inte minst på grund av coronapandemin, är vi glada över utfallet så här långt. Inför andra halvlek finns en del kvar att göra, så vi har fullt upp, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Ambitiösa mål

Målen för Campus i Småland 2030 är ambitiösa. Projektet ska fram till 2022 möjliggöra start av 15 utbildningsprogram på universitets-/högskolenivå, 15 yrkeshögskoleprogram, 15 fristående kurser och 15 forskningsprojekt. Utbudet fördelas på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik efter kapacitet och kommunernas investerade belopp.

”Angelägen satsning”

– Det är viktigt med ökad utbildning och kompetens för att möta de behov som företag och samhället efterfrågar, dessutom är det betydelsefullt för den personliga utvecklingen. Det är därför vi satsar på att ge möjlighet till utbildning lokalt i våra kommuner säger Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun

– En av de största utmaningarna vi har är att kunna rekrytera kompetens arbetskraft såväl i näringslivet som i offentlig sektor. Att kunna erbjuda utbildningar lokalt är därför en viktig och angelägen satsning. Det här är ju också en stor möjlighet att ge redan anställda en möjlighet att gå kortare utbildningar samtidigt som de arbetar, säger Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.

Genom projektet samarbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik med bland annat Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, TUC yrkeshögskola och Företagsekonomiska Institutet (FEI). Arbetet leds av Campus Västervik och finansieras av de tre kommunerna tillsammans med Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Fakta: Resultat av Campus i Småland 2030 i halvtid

Utbildningsprogram universitet/högskola

 • Socialpsykiatriska programmet till Campus Västervik (samarbete med Högskolan Väst)
 • Grundlärarprogrammet, fritidshem, arbetsintegrerat, till Campus Vimmerby (Linköpings Universitet)
 • Grundlärarprogrammet, fritidshem, till Campus Västervik (Linköpings universitet)

 

Yrkeshögskoleutbildning

 • Specialistundersköterska, inriktning välfärdsteknologi, till Campus Hultsfred (samarbete med Gislaveds kommun)
 • Redovisningsekonom till Campus Hultsfred (TUC yrkeshögskola)
 • Redovisningsekonom till Campus Vimmerby (TUC yrkeshögskola)
 • Redovisningsekonom till Campus Västervik (TUC yrkeshögskola)
 • Lönespecialist till Campus Västervik (TUC yrkeshögskola)
 • Food and beverage manager, till Campus Västervik (Företagsekonomiska Institutet)

 

Fristående kurser

 • Matematik för grundskolan till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Svenska för grundskolan till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Skolans uppdrag och kunskap om bedömning till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Förskolans samhälleliga roll och uppdrag till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Handledning – en grundläggande introduktion till till Campus Västervik (Linnéuniversitetet)
 • Välfärdsteknologi till Campus Västervik (NOVA Oskarshamn)
 • Introduktion i Metal printing till Campus Hultsfred (Östsvenska Yrkeshögskolan)
 • Introduktion i Solid works till Campus Hultsfred (Östsvenska Yrkeshögskolan)
 • E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik inom vård- och omsorg till Campus Hultsfred (Gislaveds kommun)

 

Forskningsprojekt

 • Barns och ungas syn på arbetsliv, fritid och olika yrken, (Göteborgs universitet)
 • Organisering av stöd och hjälp till barn och unga (Högskolan Väst)
 • Interkulturella möten på förskolan – landsbygd i snabb förändring (Linköpings universitet)
 • Verksamhetsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Göteborgs universitet)
 • Hållbar kommunutveckling utifrån barn och ungas perspektiv (Högskolan Väst)
 • Förberedande insatser (Högskolan Väst)
 • Äldre och ensamhet (Linnéuniversitetet)
 • Vård och digitalisering (Högskolan Väst)
 • Att tillgängliggöra forskning (Campus Västervik FoU)
 • Framtida studenter i norra Kalmar län (Linnéuniversitetet, Campus Västervik FoU, Research in Inclusion Democracy and Equity)

Allt gott från

 

Elin Björnsson

Kommunikatör

Campus i Småland 2030

————————————————-

Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer
Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika utbildningsformer, till exempel universitet och högskola, yrkeshögskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux). I och med att det blir tydligare att verksamheten riktar sig till olika utbildningsformer kan mötesplatsen lärcentrum också fungera rekryterande. Kommunerna ges också större frihet att organisera verksamheten.

Uppbyggnad av lärcentrum i landet gör det möjligt för individer att enklare studera på distans, att få stöd i sina studier och att möta andra studerande och personal i en öppen mötesplats.

Genom förändringen ökar möjligheterna för människor att studera på olika nivåer vid lärcentrum, till exempel universitet och högskola, yrkeshögskola samt komvux. Kommunerna får även möjlighet att själva välja var lärcentrum ska placeras och hur verksamheten ska organiseras, tidigare har komvux pekats ut som platsen för lärcentrumverksamheten i förordningen.

– Det ska finnas goda möjligheter att studera i hela landet och genom hela livet. Lärcentrum är en viktig pusselbit för att fler ska ha möjlighet att studera, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Tillgången till högre utbildning i hela landet ska öka och möjligheterna till distansutbildning ska stärkas. Förändringen är viktig för att överbygga de hinder geografin sätter upp. Var du bor ska inte vara avgörande för dina möjligheter i livet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen investerar årligen 50 miljoner kronor i form av ett statsbidrag till kommunerna för utveckling av lärcentrum. Statsbidraget ska bland annat främja tillgång till och genomströmning i utbildning och se till behov av geografisk spridning av lärcentrum.

Fakta
Lärcentrum är en verksamhet där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Kommunerna tar beslut om hur just deras lärcentrum ser ut vilket innebär att resurser och förutsättningar ser olika ut vad gäller studielokaler, teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser.
Presskontakt
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Digitalt föreläsningspaket om spelproblem
bland barn och unga blir öppet för alla
 I dag lanserar Campus Västervik i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar ett föreläsningspaket om diagnosen Gaming disorder. Föreläsningen, som skulle ha ägt rum i en lokal för anmälda deltagare, släpps nu i stället i digital form och är tillgänglig för alla. Föreläsningen erbjuder ökade kunskaper om den relativt nya diagnosen, som innebär att spelande blir ett allvarligt problem. Den vänder sig framför allt till personer som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling för barn och unga. I föreläsningspaketet ingår följande punkter:Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, hälsar välkomna, beskriver sammanhanget och berättar om möjligheterna till uppföljning framöver.

 • Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst, ger en kunskapsöversikt om svensk och vetenskaplig forskning om diagnosen, med fokus på barn och unga.
 • Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan Väst, redovisar resultat från intervjuer med elevhälsa, socialtjänst och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående problematiskt datorspelande.
 • Elin Fäldt, ANDTS samordnare Länsstyrelsen Kalmar, ger en lägesbild av spelproblematiken i Kalmar län.

Föreläsningspaketet är ett resultat av utvecklingsprojektet Campus i Småland 2030. I projektet arbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för ett större utbud av högre utbildning och forskning i norra Kalmar län. Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator, har koordinerat arbetet.

– Vi vill erbjuda ökade kunskaper om Gaming disorder och föra samman människor som på olika sätt arbetar med den här problematiken. Vi har sett att intresset är mycket stort, så även om vi inte kan erbjuda den mötesplats vi först hade tänkt vill vi ändå förmedla kunskapen som våra föreläsare besitter. I digital form kan kunskapen dessutom nå ut till många fler, säger Klara Björkum.

Hon hoppas kunna arrangera en uppföljande workshop i höst och uppmuntrar dem som tar del av föreläsningen att höra av sig till Campus Västervik med reflektioner och frågor.

Föreläsningspaketet ligger uppe på Campus Västerviks webbplats från den 3 juni 2020. https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/nar-datorspelande-blir-problematiskt-gaming-disorder-bland-barn-och-unga/

Kontakt:

Klara Björkum

Tfn: 0490 25 41 27

E-post: klara.bjorkum@vastervik.se

 

PRESSMEDDELANDE
Forskare undersöker intresse för högre studier i norra Kalmar län

Drömmen om högre studier och förutsättningarna för desamma står i fokus för ett forskningsprojekt som nu drar igång på Campus Västervik. Projektet genomförs av Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet, och Klara Björkum, forskningsassistent på Campus Västervik FoU. Syftet är att använda resultaten i ett arbete med att stärka förutsättningarna för personer som vill studera utan att behöva flytta.

 I forskningsprojektet ingår intervjuer med personer i Hultsfred, Vimmerby och Västervik som går sista året på gymnasiet eller läser på Komvux. Personerna får frågor om sitt intresse av studier på universitetsnivå och hur de ser på närhet till studier, utbud av utbildning, akademisk miljö och närvaro av forskning.

Initiativet till undersökningen kommer från utvecklingsprojektet Campus i Småland 2030, som arbetar för ett större utbud av högre utbildning och forskning på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik.

– Vi tror att många i vår del av landet vill studera, men alla kanske inte tycker att förutsättningarna är tillräckligt bra. Forskningsprojektet kan förse oss med viktig kunskap så att vi kan underlätta steget mot högre studier och samtidigt visa på de goda möjligheter som finns i norra Kalmar län, säger Jerry Engström, projektledare Campus i Småland 2030 och chef på Campus Västervik.

– Vi har redan bra koll på vilka utbildningar som arbetsgivarna vill att vi genomför. Nu vill vi veta vad potentiella studenter tänker om vad de vill utbilda sig till. Det blir ett matchningsarbete, säger Jerry Engström.

Resultaten från forskningsprojektet presenteras i början av 2021.

Kontaktperson Campus Västervik

Klara Björkum

Forsknings- och utvecklingskoordinator på Campus Västervik

Arbetar som forskningsassistent i det aktuella forskningsprojektet

Tfn 0490–25 41 27

E-post: klara.bjorkum@vastervik.se

Kontaktperson vid Linnéuniversitetet

Goran Basic

Docent i sociologi och universitetslektor i pedagogik

Linnéuniversitetet

Tfn: 0470–708 959

E-post: goran.basic@lnu.se

 

VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA STUDENTER!
När det gäller våra utbildningar på Campus Hultsfred så förhåller vi oss till respektive högskolas och universitets riktlinjer.Samtliga lärosäten som driver utbildning via campus arbetar för att kunna erbjuda utbildning på distans till studenternas hem via dator. Läs merhttps://www.hultsfred.se/artikel/undervisning-pa-distans-for-albacksskolan-hultsfreds-gymnasium-och-hultsfred-larcenter-inklusive-campus-hultsfred/

Nyheter från Music & Event Management

Utbildningen Music & Event Management vid Linnéuniversitetet har under 20 års tid utbildat närmare 1000 personer till den svenska musikbranschen. Hösten 2020 sker en nystart, med flera nyheter, så som t.ex. ett nischat profilår för musikbranschen i Hultsfred.

Läs mer http://www.musikindustrin.se/2020/02/25/nyheter-fran-music-event-management/

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus Läs hela rapporten: https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/rapport_behovsinventering_besoks_och_tjanstenaringen_byggsektorn_cis2030.pdf

 

 

Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år. Fira demokratin

1918 beslutade Sveriges Riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen med Fira demokratin – en vandringsutställning som ska visas i hela Sverige. Nu har turen kommit till Hultsfred. Du är varmt välkommen till Hultsfred Lärcenter. Utställningsperioden är 27 februari – 10 mars Besökstiden är 08:00 – 16:30 vardag. Dock ej lördag och söndag

Mer information om utställningen finns: https://firademokratin.riksdagen.se/

 

Nya YH-utbildningar till Hultsfred, Vimmerby och Västervik

Från och med höstterminen 2020 kan den som vill bli redovisningsekonom studera på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby eller Campus Västervik. Yrkeshögskolemyndigheten har dessutom beviljat start för utbildningen Lönespecialist på Campus Västervik.

Ansökningsperioden startar den 27 januari. Utbildningarna ges i samarbete mellan projektet Campus i Småland 2030 och TUC Yrkeshögskola.

– Vi är glada över samarbetet med TUC, som gör det möjligt att erbjuda dessa utbildningar i vår region. Och vi vet att kompetensen som studenterna får är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Genom Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att starta nya eftergymnasiala utbildningar och forskningsprojekt. Målet med projektet är att stärka kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen i norra Kalmar län. YH-utbildningar ligger på eftergymnasial nivå och har en stark koppling arbetsmarknadens behov av kompetens.

Yrkeshögskolemyndigheten har också beviljat nystart för utbildningarna 3D-tekniker på Campus Hultsfred och CNC-tekniker på Campus Vimmerby. Sedan tidigare finns ett beslut om att Certifierad produktionstekniker ska starta till hösten på Campus Västervik.

Fakta

 • Redovisningsekonom, två år. Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik, Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
 • Lönespecialist, 1,5 år, Anordnare: TUC Yrkeshögskola, Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från den 27 januari via TUC:s webbplats.
 • 3D-tekniker additiv teknik i metall, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan, Studieplats: Campus Hultsfred. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
 • CNC-tekniker, två år. Anordnare: Östsvenska Yrkeshögskolan. Studieplats: Campus Vimmerby. Ansökan: Från den 15 januari via ÖSYH:s webbplats.
 • Certifierad produktionstekniker, ett år. Anordnare: Lernia. Studieplats: Campus Västervik. Ansökan: Från februari via Lernias webbplats.

 

Vänliga hälsningar

Elin Björnsson

Kommunikatör

Campus i Småland 2030